Angsten en onzekerheden

Ieder mens is wel eens bang. Dat is niet raar of verkeerd. Het is goed dat we angst kennen. Angst waarschuwt mensen en dieren voor dreigend gevaar. Je kunt ook bang zijn wanneer de angst niets meer te maken heeft met de realiteit in je omgeving. Je durft bijvoorbeeld je huis niet meer uit, zonder 6 keer te controleren of het gas uit is, of het zweet breekt je uit in gezelschap van anderen. Vaak ga je dan doodgewone situaties vermijden, die je met de angst in verband brengt. De vermijding bepaalt je leven, terwijl de angst niet vermindert. Wanneer de buitensporige angst vrijwel altijd aanwezig is en je dagelijkse functioneren belemmert, is er sprake van angstproblematiek.

Wij spreken dan over ‘angst voor de angst’. Het is dan zaak om de (on)-bewuste oorzaak onder deze angsten te leren kennen.

Onzekerheid is een veelvoorkomende angst die mensen weerhoudt om volledig in eigen kracht te staan en te doen wat je wilt. De angst die we ervaren als we ons onzeker voelen is eveneens een ‘angst voor de angst’. Het onzekere gevoel ervaren we al vóórdat we datgene gaan doen waar we deze angst op richten. Dat kan zijn spreken in het openbaar, je mening geven of jezelf uitspreken.

Angst kan zich uiten in klachten zoals:

 • je hebt last van (vage) hoofdpijn
 • je hebt last van of buikpijn of hebt maagkrampen
 • je slaapt moeilijk in of door
 • je hebt moeite met concentreren
 • je hebt last van een bang voorgevoel
 • je bent bezorgd, prikkelbaar, nerveus en gespannen
 • je bent bang om dood te gaan
 • je hebt last van terugkerende hardnekkige gedachten
 • je voert (dwangmatige) handelingen uit

Ervaringen of gevoelens tijdens een angst- of paniekaanval kunnen zijn:

 • je hebt last van hartkloppingen
 • je hebt pijn of een onaangenaam gevoel op de borst
 • je snakt naar adem en hebt het gevoel te stikken
 • je ademt snel en hijgend (hyperventileren)
 • je bent duizelig of hebt het gevoel flauw te vallen
 • je transpireert, trilt, bloost of beeft
 • je hebt last van misselijkheid of diarree
 • je ervaart tintelingen in je ledematen
 • je wereld lijkt onwerkelijk, alsof je naar een film kijkt

Onze werkwijze is er op gericht om je angsten te (h)erkennen, inzicht te krijgen in de oorzaak van je angst. Leren ontspannen en innerlijke rust vinden is de basis om angsten te leren beheersen. De hiervoor ontwikkelde training ‘Opleiding Persoonlijke Doorbraak' leert hiermee om te gaan. De Ynnergymethode die het denken-voelen-doen in balans brengt, leert je bovenal op een andere manier te kijken naar problematische situaties en er anders mee om te gaan. Jouw problemen worden dan met recht een ‘uitdaging’; jouw uitdaging.

“Wil je meer informatie over *Omgaan met angsten en onzekerheden* neem vrijblijvend contact met ons op.”

Ben je aanvullend verzekerd dan is vergoeding mogelijk. Vraag naar de zakelijke mogelijkheden als je een opleiding of traject via de werkgever wilt.

"De grootste angst is de angst voor je eigen grootsheid "