Koerscorrectie voor ondernemers

Elk mens wil autonoom zijn en zijn eigen leven inrichten en betekenis geven. In het hier en nu, met de doelen binnen handbereik, kunnen we stranden in het zicht van de haven. Soms zijn er zaken of gebeurtenissen uit het verleden die je (on)bewust niet los kan laten of zaken naar de toekomst toe die je bezorgd maken. Het brengt je uit balans en uit je eigen kracht. Burn-out(gerelateerde) klachten kunnen het gevolg zijn.

De Ynnergymethode helpt bij vraagstukken over

  • voortdurende vermoeidheid, onrust en/of slapeloosheid
  • irritatie naar anderen, wispelturig en rusteloos gedrag
  • burnout gerelateerde klachten en negatieve stress
  • voor een ander zorgen (ten koste van jezelf)
  • onzekerheid of geen keuzes kunnen maken
  • verlies, rouw, boosheid of verdriet

Koercorrectie voor ondernemers als training

Speciaal voor ondernemers die ‘niet lekker in hun vel zitten’ tot managers in een Burn-out! De bewezen effectiviteit (> 80% binnen 4-6 mnd) van de Ynnergymethode vertaalt zich in toenemende mate in een pro-actieve houding van AO-verzekeraars. De Ynnergymethode brengt Denken-Voelen-Doen/Willen in balans waardoor jij je authenticiteit vind, in je kracht komt en weer energiek kunt participeren. Succes verzekerd, ook voor een groeiend aantal (AO)-verzekeraars. Aan onze methodiek zal het niet liggen, aan jou om deze kans durven grijpen.

Rekenvoorbeeld:
De eenmalige investering vooraf (gemeten over een half jaar) is doorgaans minder dan 5 % van de kosten van arbeidsongeschikheid en ziekteverzuim voor de werkgever & verzekeraar: DAT IS VOOR IEDEREEN WINST, zeker in deze onzekere tijden!

“Wil je meer informatie over *Koerscorrectie voor ondernemers* neem vrijblijvend contact met ons op.”

Wil je meer informatie over lees dan ook de pagina:

"investeer en ontvang tot wel 1000 % ROI  "