Kind en gezin in balans

Als ouder willen we allemaal dat onze kinderen lekker in hun vel zitten en gelukkig zijn.
'Als pedagoog denk ik dat dit universeel is voor alle ouders'; aldus Maries Ligtvoet.  De Dalai Lama spreekt zelfs over het 'geboorterecht op geluk'.

Soms zien we als ouders ons kind lijden of zoeken en in kringetjes ronddraaien. Een kind kan zich erg ongelukkig voelen en zich voor de omgeving vervelend gedragen. Het 'waarom' weten we niet altijd. Wat we inmiddels wel weten is dat het gedrag voor ca 90 % wordt gestuurd vanuit het onbewuste of ook wel onderbewustzijn genoemd. Het kan zelfs zo zijn dat een kind belast is vanuit de geschiedenis van vader of moeder en dat het (onverwerkte) emoties meedraagt waardoor bij het kind in het 'Hier en Nu' de energie niet goed doorstroomt, beperkend  gedrag zichtbaar is of ziektebeelden ontstaan. De enige manier om energie goed te laten stromen en het zelfgenezend vermogen te activeren is dat er allereerst gezocht gaat worden naar wat de oorzaak is van het 'niet lekker voelen'. Wat zit er vast?

Oorzaken van gedrag van een kind en problemen

'Elk gedrag van een kind is een ontwikkelingsvraag voor ons als ouder!' - J. Meulman-

Dit inzicht roept mogelijk weerstand op. Vanuit onze jarenlange ervaring met ouders, relatie-issues en gezinsthema's zien wij echter dat kindgebonden problematiek veelal de oorzaak kent in het 'systeem van herkomst'. Dat zijn eenvoudig gezegd de gezinnen van vader en moeder en de geschiedenis daarachter. Heel vaak wordt 'zichtbaar' dat (weggestopte) emoties als boosheid of angst, eenzaamheid, frustratie en verdriet hierbij een grote rol spelen waardoor deze zich op jonge leeftijd kunnen vastzetten in het lichaam tot in al onze cellen. Het vastzetten is met grote regelmaat de oorzaak gebleken van het 'niet lekker in hun vel zitten'van kinderen, pubers en zelfs bij volwassenen. Methodieken als familieopstellingen, NLP, innerlijk kindwerk en gezondheidsopstellingen zijn ontwikkeld vanuit het principe van de waarneming. Het is maatwerk en gericht op dit kind met dit gedrag. Ieder kind is uniek. Het kent door de persoonlijke aanpak van de gedegen coaches en opleiders van Ynnergy een zeer hoge succesfactor en klanttevredenheid dat online gewaardeerd wordt met een 8.9

Doorbraak met duurzame effecten?

Binnen de training 'Kind en gezin in balans'wordt oplossingsgericht gewerkt vanuit het HEEL-principe. Dit principe is gericht op heling, op het loslaten en het transformeren van ballast of blokkades die een gezin (on)bewust met zich meedraagt en waar het kind op reageert met gedrag of ziektebeeld. De effecten zijn soms al binnen enkele bijeenkomsten merkbaar in meer rust, ontspanning, loslaten van ongewenst gedrag, prettiger sfeer en een betere communicatie.

Praten met een arts, coach of therapeut is veelal een goede eerste stap. Praten alleen heeft echter nog nooit een duurzaam effect gesorteerd, daar is meer voor nodig! Kies dus voor persoonlijke ontwikkeling en leer om aan het roer van jouw leven te staan. Zorg ervoor dat een kind niet voor jou als ouder hoeft te gaan zorgen. Ontdek de verbluffende effecten van de Ynnergymethode die het Denken-Doen en Willen leert te verbinden. Hoe? Simpelweg door te leren je meer te verbinden met je lichaam en met je Voelen. Is dat voelen niet soft of zweverig?  Nee! 
Wij durven verandering en resultaat te garanderen. Jouw verandering als ouder helpt het kind om zichzelf te worden. Durf jij het aan om te worden wie jij bent? Dan is jouw kind vrij om zich ten volle te ontwikkelen.

'Alle oplossingen en hulpbronnen zitten immers in ons' - NLP -

Ons aanbod

 • Pedagogisch consult
  Schrijf je in voor een intakegesprek en een consult in één. Jullie vraag met betrekking tot het gezin of kindgebonden problematiek wordt gehoord en uitgediept. Bovendien ontvang je een persoonlijk advies en kan worden vervolgd met de workshop of training zoals deze wordt aangeboden. Dit gesprek duurt ca. 1 uur. De kosten hiervan bedragen slechts € 90,- incl BTW.
 • Workshop voor ouders 'omgaan met emoties' 
  De heling begint bij het verkrijgen van diepe inzichten. Deze training waarin het werken met familieopstellingen en gezondheidsopstellingen centraal staat gebeurt in een een groep van maximaal 10 personen. De unieke werkwijze leert deelnemers snel naar de essentie te gaan van de vraag of het probleem waarbij vertrouwen en veiligheid voorwaardelijk zijn. Deze workshop over 6 dagdelen wordt periodiek gegeven en kost € 990,-. We gaan hier aan de slag met de problematiek die speelt van kind, gezin en ouders. 
 • Training 'Ouder en kind in balans
  Deze training start met de bovenstaande workshop 'omgaan met emoties; waarin de diepe inzichten de basis vormen voor de verdere ontwikkelingsstappen. Het leren uiting geven aan de inzichten en het installeren van het nieuwe patroon vraagt het ontwikkelen van handvatten en tools. Met groepsgewijze en individuele werkvormen is het een maatwerktraject. Gezins- en speltherapeut Jolanda van Aalst begeleidt de kindgebondenproblematiek. We gaan jullie binnen deze training geven wat jullie als gezin nodig hebben.
  Hebben jullie het commitment om hieraan deel te nemen om het beste voor jullie gezin/kinderen eruit te halen? Schrijf je dan in.
  De kosten voor deze unieke training bedragen € 3.250,-.
  Ons commitment aan jullie is dat wij een doorbraak helpen bewerkstelligen.

  Genoemde bedragen zijn inclusief verblijfskosten, excl 21 % BT

Doel van de training

De training heeft als doel om een dieper inzicht te krijgen in de meer onbewuste ‘lagen’ van het gezin en de families, en in wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van (gedrags)problemen en verstoringen. 
•    Je leert de dynamiek kennen die werkzaam is binnen de familiesystemen.
•    Je leert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen binnen de familie waarin je geboren bent of waardoor je bent opgegroeid als pleegkind of adoptiekind.
•    Je leert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen binnen je huidige gezin of relaties.
•    Je gaat als ouder begrijpen vanuit welke drijfveren je kind bepaald gedrag vertoont, waardoor het veel gemakkelijker wordt er anders naar te kijken en anders te kunnen handelen.
•    Je krijgt tools in handen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Ben je aanvullend verzekerd? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een vergoeding omdat een deel vergoed wordt onder de noemer 'consult natuurgeneeskunde'.

Aanmelden

Willen jullie je aanmelden of meer informatie ontvangen over *Kind en gezin in balans* neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. 

"
Eén ervaring doet meer dan 1000 woorden "