volg je hart en

word zielsgelukkig

Ynnergy: het is niet zomaar een naam, het draagt de belofte in zich van een beter leven

Opleiding voor beroepscoaches 'Thuiskomen bij jezelf'

Waarom

De jaaropleiding 'Thuiskomen bij jezelf' is een geaccrediteerde en erkende coachopleiding die je aan het roer van jouw leven brengt omdat jij je hart leert volgen. Thuiskomen bij jezelf is voor elk mens de basisvoorwaarde om innerlijke rust en balans te ervaren en maakt zielsgelukkig, of je nu vader, moeder, kindercoach, docent of teamleider bent. In deze unieke jaaropleiding staat persoonlijke groei en ontwikkeling centraal omdat wij het belangrijk vinden dat jij je eigen proces aangaat. Van daaruit ontwikkel jij jouw systemische tools die je helpt in je professionele ontwikkeling, in loondienst of als zelfstandig coach en trainer. Dat je jouw (veelal on)bewuste blokkades leert kennen en hier mee om kunt leren gaan; dat zien wij als persoonlijk leiderschap. Het ontwikkelen van eigen kracht maakt je als mens sterker. Daar gaat de ander in jouw omgeving op mee bewegen. Het gaat er in contact met de ander altijd om wie jij werkelijk bent. Spirituele intelligentie is dan ook: jezelf oprichten tot wie jij bent, zakelijk en privé. Lees de ervaringen van onze cliënten.

Voor wie

Voor ieder mens die meer zijn of haar authentieke, prachtige, wijze zelf wil zijn. Om van daaruit een voorbeeld, baken, coach en licht te zijn voor anderen mensen of in organisaties zodat een hartewens vervuld kan worden. Voor iedereen die met minder geen genoegen wil nemen, zich wil laten inspireren om op snelst denkbare wijze oplossingsgericht en met de beste coachtools wil leren werken. Aan de hand van eigen vragen verdiep jij je in het grote mysterie van het onderbewustzijn, het zielewerk en je iegen spiritualiteit en de zeer krachtige uitwerking die het zal hebben op jouw keuzes, zakelijk en privé, omdat je vooral veel zelf gaat ervaren. Het leren systemisch coachen staat in het tweede deel van de jaaropleiding centraal en is een verrijking voor jezelf en jouw ontwikkeling en professioneel gezien een grote meerwaarde voor jouw clienten, in jouw organisatie of bedrijf. Magisch en helend, praktisch toepasbaar, voor jezelf en de ander.

De jaaropleiding is voor professionals, zoals coaches, trainers, therapeuten, hypnotherapeuten, onderwijspersoneel, organisatieadviseurs, loopbaanadviseurs, HRM adviseurs, directieleden, managers, verander- en projectmanagers, (bedrijf)maatschappelijk werkers, NLP-ers en voor iedereen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. Vooropleiding is niet noodzakelijk, wel de bereidheid om naar je eigen systeem van herkomst te kijken om zo te groeien tot wie je bent.

Klik hier voor een gratis adviesgesprek        Mail ons je vraag of bel direct 073 7515075

 

Wat het jou oplevert

Op het moment dat je leert thuiskomen bij jezelf en je passie ontdekt, diepe onbewuste mentale en emotionele blokkades hebt opgeheven om te komen tot een persoonlijke doorbraak, neem jij je eigen plek in: zakelijk en privé. Het levert je innerlijke rust, vrede, balans, energie en bovenal geluk en succes op. Dit ie precies de bedoeling van het leven; je eigen authentieke bestemming gaan leven. Hier wordt je zielsgelukkig van. Praktisch leer je in het tweede deel van de jaaropleiding systemisch coachen en deze zeer effectieve coachtechnieken met de nodige intervisie toe te passen zodat jij jouw coachpraktijk kunt starten of deze verder kunt uitbouwen. Daarnaast ontvang je na jouw presentatie een certificaat dat met PE-punten is geaccrediteerd en erkend is als scholing (UWV) door:

                                    

Inhoud

Praktijk en jouw persoonlijke ontwikkeling staat in deze opleiding voorop; leidend in de eerste module over 7 maandagavonden wordt systemisch gewerkt met eigen cases, levensvragen en/of blokkades met als doel om te behalen een....

Persoonlijke doorbraak

 • Inzichten en antwoorden op (levens)vragen
 • Patronen doorbreken
 • Omgaan met emoties
 • Eigen kracht versterken

Inleiding Systemisch werk en Familieopstellingen

 • Wat is systemisch coachen en zijn familieopstellingen precies?
 • Vertrouwen en intuïtie ontwikkelen
 • Voorbereiding voor een familieopstelling: vragenlijst
 • NLP technieken: associëren, dissociëren, waarnemen, vragen, 
 • Fair Witness

Essenties van Systemisch Werken

 • De essentie van Systemisch werk en familieopstellingen
 • Welke velden doen er allemaal mee in een opstelling?
 • Het onderbewustzijn
 • Representatieve waarneming
 • Het wetende veld

Meerwaarde van Ynnergymethode bij opstellingenwerk

 • Innerlijk kindwerk theorie en praktijk
 • lichaamsgericht werk en ontwikkelen van de basishouding
 • Heel worden; wat houdt dat precies in

 

Basishouding als systemisch coach en opsteller

 • Wat is een goede systemisch coach en opsteller?
 • Verbinding met jezelf als coach/opsteller
 • Het leren je eigen lichaam in te zetten als instrument 
 • Zelf het ‘niet weten’ uithouden

Soorten van opstellingen

Verschillende soorten opstellingen naar inhoud én werkwijze

 • Flitsopstellingen
 • Inzichtopstellingen
 • Helende opstellingen
 • Intrapersoonlijke opstellingen
 • Organisatieopstellingen
 • Individuele opstellingen met symbolen, blokjes en kussens
 • Relatie- en/of gezinsopstellingen
 • Gezondheidsopstellingen
 • Opstellingen voor  en met dieren
 • Keuzeopstellingen

Systemisch werk in organisaties

 • Systemische principes en natuurwetten in werkorganisaties
 • Onderlinge verhoudingen leidinggevenden en werkvloer
 • Systeemopstellingen in organisaties
 • Systemische coachinterventies

Kennis en toepassen van de Natuurwetten

De drie natuurwetten: de theorie
1 Ordening: het belang van de juiste positie en juiste ordening in het
    systeem. Neemt iedereen in het systeem de juiste positie in?
2 Het belang van het evenwicht tussen geven en nemen
   De balans tussen geven en nemen hoort te kloppen
3 Buitensluiting/verbinding
   Niemand van het systeem mag buitengesloten worden of er buiten       gaan staan. iedereen hoort erbij! In zowel de huidige generatie als         de voorgaande generaties.
- De drie natuurwetten in de praktijk herkennen en toepassen, zakelijk en privé als krachtig instrument als systemisch coach.

Scherpzinnig waarnemen op systemische verschijnselen

 • Wat valt er allemaal te zien in het veld van het systeem?
 • Wat voel je zelf als opsteller en bij wie hoort dat?
 • De non-verbale communicatie van de ander leren lezen en te begrijpen door middel van de juiste vraagstelling
 • Grens tussen waarnemer zijn of zelf betrokken raken bij een opstelling
 • Belangrijke systemische principes

Verschillende soorten emoties

 • Het bestaan van primaire, secundaire en tertiaire emoties
  - Wat zijn primaire emoties?
  - Wat zijn secundaire emoties?
  - Wat zijn tertiaire emoties?
 • Het leren onderscheiden van deze emoties

Verschillende principes in systemisch werken

 • Buigen voor het lot
 • Aanmatigend gedrag
 • De magische liefde van het kind
 • Juiste posities kind en gezin
 • Rituele en oplossende zinnen
 • Teruggeven van emotionele lasten
 • Verstrikkingen
  - Wat zijn verstrikkingen en wat willen zij laten zien?
  - Hoe ontstaan verstrikkingen?
  - Wat is er nodig om ze te ontkoppelen?
Werkwijze

Aanmelding

Het is mogelijk om je direct in te schrijven via de website voor de geaccrediteerde jaaropleiding Thuiskomen bij jezelf waarin je leert in 7 maanden systemisch coachen en werken met o.a. familieopstellingen en organisatieopstellingen. Wil je vooraf meer informatie ontvangen of jouw vraag of probleem aansluit bij deze training dan bieden wij jou de volgende mogelijkheid om telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

Klik hier voor een adviesgesprek of neem direct contact op 073 7515075

Opleiding

De unieke geaccrediteerde opleiding op HBO-niveau is gericht op het ontwikkelen van een groter systemische bewustzijn in jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook leert deze opleiding zelfstandig werken met systemische tools in de begeleiding en coaching van individuen en groepen met gebruikmaking van familieopstellingen en organisatieopstellingen. Omdat persoonlijk ontwikkeling de basis is, leert deze opleiding jou je eigen stijl te en tools te ontwikkelen, individueel of groepsgewijs. Je leert jezelf een basishouding te ontwikkelen, de diverse emoties te onderscheiden en je kunt de drie natuurwetten herkennen en toepassen, privé en zakelijk. Omdat je continu met eigen cases werkt is deze zeer effectief. De theorie ondersteunt je praktijk in deze opleiding die wordt afgesloten met een presentatie van jouw proces en het geleerde. Hierin laat je zien dat je in staat bent een klant de juiste vraag te laten formuleren, een opstelling in te zetten en te begeleiden naar een inzicht, om deze vervolgens te beeindigen.  Je ontvangt een certificaat van deze door het KTNO - NOBCO - SKJ geaccrediteerde opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door Jan Busschers en Maries Ligtvoet.

Online academy

Als ondersteuning in jouw proces bieden wij jou de mogelijkheid om gebruik te maken van onze Ynnergy Online Support Programma. Hierin kun je gratis met een inlogcode in 7 lessen op jouw moment online gebruikmaken van diverse (lichaamgerichte) oefeningen die jou helpen om meer rust, ontspanning en balans te ervaren zodat jij je meer met je persoonlijke kracht leert te verbinden.          

               

Kosten

De kosten van deelname bedragen € 4.950,- inclusief verblijfskosten, water, koffie en thee, excl 21 % BTW. De 3 boeken van auteurs Maries Ligtvoet en Jan Busschers zijn inbegrepen. Deze opleiding start met de intensieve workshop Ynnergy Helpt: Bevrijd jezelf met helende familieopstellingen.

Offerte

Veel cliënten volgen deze opleiding in het kader van hun uren duurzame inzetbaarheid of binnen hun persoonlijk ontwikkelingsbudget. Vraag naar de mogelijkheden voor (zakelijke) vergoeding van de werkgever. Wij maken graag een maatwerkofferte voor je op. 

Gratis adviesgesprek of bel direct 073 7515075

Vergoeding

Deze opleiding is een erkende scholing door het UWV sinds 2018. Raadpleeg je arbeidsdeskundige en vraag ons om een offerte.

Fiscale aftrek van studiekosten en scholing wordt afgeschaft in 2019. Deze zijn in 2018 in ieder geval nog fiscaal aftrekbaar, dus meld je nu aan. Jij bent je zaak, werk harder aan jezelf dan aan je zaak! Persoonlijke groei resulteert altijd in relationele en zakelijke ontwikkeling en een betere gezondheid. Je ontwikkelt competenties die je functioneren en communicatie versterkt! Vraag naar de mogelijkheden voor vergoeding van de werkgever.

Meer over vergoedingen

 

Plaats & data

Deze training op de volgende locaties gehouden:

Den Bosch
Opleiding 2018-4 Tijden
26 november (startdatum)
Ma 19:00 - 22:00
10 december
Vr. 09:00 - 16:30
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
15 maart
29 maart
19 april
24 mei
28 juni
5 juli
30 augustus
20 september
11 oktober
1 november
15 november
22 november
Opmerking: Opleiding start met intensieve workshop op 7 maandagavonden: 26-11, 10-12, 14-1-2019, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2 en dan 12 hele vrijdagen
Jaaropleiding 2019-1 Tijden
25 februari (startdatum)
Ma 19:00 - 22:00
11 maart
Vr. 09:00 - 16:30
15 maart
18 maart
25 maart
29 maart
1 april
8 april
15 april
19 april
24 mei
28 juni
5 juli
30 augustus
20 september
11 oktober
15 november
6 december
13 december
Opmerking: Opleiding start met intensieve workshop op 7 maandagavonden: 25-2, 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4 en deels parallel 12 hele vrijdagen
Jaaropleiding 2019-2 Tijden
13 mei (startdatum)
Ma 19:00 - 22:00
20 mei
Vr. 09:00 - 16:30
27 mei
3 juni
17 juni
24 juni
1 juli
13 september
27 september
25 oktober
8 november
14 december
Opmerking: Opleiding start met intensieve workshop op 7 maandagavonden: 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 24-7, 1-7 en deels parallel 12 hele vrijdagen
Jaaropleiding 2019-3 Tijden
9 september (startdatum)
Ma 19:00 - 22:00
16 september
Vr. 09:00 - 16:30
23 september
30 september
7 oktober
21 oktober
28 oktober
22 november
29 november
20 december
Opmerking: Opleiding start met intensieve workshop op 7 maandagavonden: 9-9, 16-9, 23-9, 30-9, 7-10, 21-10, 28-10 en dan 12 hele vrijdagen
Schrijf je direct in
Den Bosch Startdatum: 26-11-2018
Startdatum: 25-02-2019
Startdatum: 13-05-2019
Startdatum: 09-09-2019
Contact

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Waarom Ynnergy
 • Verandering gegarandeerd
 • Persoonlijk en liefdevol
 • Online supportprogramma
 • Hoge klantscore
Persoonlijke contact

Heeft u nog vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

073 7515 075