Executive coaching

In de complexiteit van organisaties is er vaak vooral aandacht voor ondernemerschap, leiderschapsstijl en vaardigheden en competenties;  de 'harde' kant van een organisatie. Naast deze ‘delen’ van de organisatie is de belangrijkste factor in het geheel de mens als leider, als inspiratiebron die tevens kwetsbaarheid en openheid kan tonen: de 'zachte' kant van deze mens. Die leider, ondernemer of leidinggevende die ondernemersdoelen op een authentieke en congruente wijze wil bereiken. Een leider die bovenal inspireert en vertrouwen uitstraalt.

Executive coaching van Ynnergy helpt je:

  • weer op pad als je even niet goed in je vel zit, zakelijk en/of privé
  • (her)vinden van je focus en waarden waarom je doet wat je doet
  • congruentie te ontwikkelen in ondernemerschap en effectief leiderschap
  • vanuit Missie: doelen en waarden te benoemen; ik ben, ik wil, ik kan en ik doe!
  • balans en alignement ontwikkelen in openheid, communicatie en vertrouwen
  • implementeren dienend leiderschap als oplossing voor tal van jouw problemen
  • op integere en kritische wijze inzichten te verschaffen binnen de organisatie.

Wat betekent dat concreet
Ondernemerschap en leiderschap staan centraal. Athentiek Ondernemen is de 6 P's te leren verbinden: Passie , Professionaliteit, Prestaties, Persoonlijkheidsstructuur, Perceptie en Pro-activiteit. Dit vraagt een 'juiste' werk-privé verhouding. Deze verhouding is subjectief. De Ynnergymethode is objectief en leert Denken-Voelen-Doen/Willen in balans te brengen!

Executive coaching is er op gericht jou te leren dit zelf te doen!

Mijn houding als coach en trainer is toegankelijk, vertrouwwekkend, non-conformistisch, uitdagend en kritisch vragend. Ik combineer aandacht en compassie met doortastendheid en schuw de confrontatie niet. Het 'ondergaan' van een 'organisatieopstelling', 'familieopstelling' of lichaamsgericht werk tijdens de executive coaching, kan tot de mogelijkheden behoren als ik dit als zinvolle aanvulling zie op de reguliere coachingsessies. Ynnergy zet datgene in dat nodig is om jou de gewenste doorbraak te laten ervaren of dat inzicht te verkrijgen.

Het traject verloopt als volgt
Als manager, ondernemer of lid van de directie is een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij dé basis. Dit gesprek dat je met mij hebt wordt dan vervolgd met een intakegesprek/doelstellendgesprek. In het geval dat er een 'klik' is en direct wordt overgegaan tot een doelstellend (coachings)gesprek wordt ter plekke een afspraak gemaakt over de kosten van begeleiding en de aard van de vragen en problemen, zakelijk én privé.  
Wederzijds vertrouwen en openheid over de te behalen doelstellingen leidt in de praktijk nagenoeg altijd tot een akkoord over de samenwerking. Indien nodig vindt er nog een driegesprek (in aanwezigheid van budgethouder) plaats om de uitgangspunten in gezamenlijkheid en goed overleg te bepalen. Bij akkoord over het gekozen traject ga jij, naast individuele sessies waarin de subjectie ervaring centraal staat, desgewenst deelnemen aan enkele collectieve workshops.

'Maatwerk in persoonlijke groei en ontwikkeling? Ynnergy helpt.

Kosten: Ik bied  een gratis kennismakingsgesprek. Kosten coaching bedragen € 175,- per uur. Voor executive coaching rekenen wij een tarief van € 550,- per dagdeel, desgewenst op een externe locatie. Bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Een maatwerktraject Executive coaching waarin naast zakelijke doelstellingen ook persoonlijke en relationele thema's behandeld worden houdt in; een half jaar intensieve coaching. De kosten hiervoor bedragen € 4.950,- excl BTW. Vraag naar de mogelijkheden, planning en ontdek de unieke toegevoegde waarde die Jan Busschers kan geven, zakelijk en privé.

'Doelen zijn zinloos als ze niet concreet en voor jou haalbaar zijn'

“Wil je meer informatie over *Executive coaching* neem vrijblijvend contact met Jan Busschers op.”

 

"Ondernemer; jij bent je zaak, werk harder aan jezelf dan aan je zaak "