de kern van het probleem 
in MENS & Organisatie

Verandering gegarandeerd
Uniek helend proces
Persoonlijk en liefdevol
Ruim 20 jr ervaring
9,2
Hoge klantscore

Kwaliteit in opstellen: Practitioner familieopstellingen en organisatieopstellingen

Inschrijven
Ontwikkel jezelf bij Ynnergy

Ynnergy, het is niet zomaar een naam. Het draagt de belofte in zich van een beter leven. 
Wil jij groeien als ondernemer of als professioneel mensenwerker, je zelfsturing of zelfmanagement verbeteren, wezenlijke verandering ervaren of dat voor anderen mogelijk maken? Wil jij je inzetbaarheid vergroten door persoonlijk leiderschap en zelfbewustzijn over jezelf te ontwikkelen? Wil jij jouw zakelijke en professionele werkzaamheden verbreden door systemisch te leren denken en werken? 

 

Waarom deze opleiding systemisch werken met opstellingen

Intuïtief opstellen, efficiënter werken en meer bereiken bij de ander? Minder praten, meer voelen én meer energie krijgen? Wil jij systemisch leren werken met familieopstellingen en organisatieopstellingen en je (hoog)gevoeligheid leren inzetten en je intuïtie versterken? Wil je als coach of therapeut anderen sneller vooruit helpen op persoonlijk of zakelijk vlak? En heb je al familieopstellingen ervaren en het één en ander aan persoonlijke ontwikkeling gedaan?

Geef je dan op voor de gecertificeerde beroepsopleiding op HBO + niveau: 'Practitioner familie- en organisatieopstellingen'. In deze opleiding van 12 intensieve dagen leren we je zelf opstellen. We leren je opstellingstools hanteren waardoor jij zelf systemisch leert werken. En je krijgt handvatten met een sterk ervaringsgerichte aanpak. Ontwikkel je intuïtie, handvatten en tools op praktische wijze in deze opleiding systemisch werken op HBO+ niveau en hoe jij de onbewuste dynamiek achter problemen of vragen zichtbaar kunt maken! De aangeboden technieken in deze opleiding zijn voor jou en voor de mensen waar je mee werkt: onmisbaar, magisch en inspirerend, zakelijk én persoonlijk. Daarom wordt in deze opleiding veel aandacht gegeven aan de natuurwetten en systemische principes aan de hand allerhande thema's en casussen. Bijzondere aandacht is er voor de rol en positie binnen het gezin en in werk, leren voelen, de oorsprong en kunnen omgaan met emoties en systemische rouwverwerking, zakelijk en privé.

De werkelijke oplossingen voor vraagstukken, privé of zakelijk, liggen nooit buiten de mens zelf. Leer dus naast de systemische tools, welke softskills te ontwikkelen zijn om potentieel volledig te benutten, zakelijk en privé. Je ontwikkelt tools waardoor je mensen en organisaties snel en echt vooruit helpt. Je kunt pas echt goed een ander helpen als jij jezelf kent. Persoonlijke ontwikkeling maakt daarom naast het systemisch leren werken, ook deel uit van deze opleiding waardoor jij bewuster en sterker in je leven komt te staan. Als je zin hebt in een bruisend jaar, zit je hier goed!
Na deze opleiding kun jij vol vertrouwen zelfstandig aan de slag als Practitioner familie- en organisatieopstellingen waar heel veel vraag naar is in allerlei organisaties en instellingen. Deze opleiding wordt voor jou dan bovendien als professioneel coach gewaardeerd met het NOBCO PE vignet - 72 Pt.

Deze opleiding is BTW vrijgesteld en draagt het NRTO keurmerk. 

                 

Contact 

 

Voor wie?

Deze opleiding familieopstellingen en organisatieopstellingen op Post HBO-niveau is bedoeld voor professionals die als coach of therapeut met mensen werken, zowel individueel en met teams. Voor iedereen die zich wil laten inspireren om op snelst denkbare wijze oplossingsgericht te leren werken. Je gaat systemische vakkennis leren én vooral veel toepassen. Een verrijking voor jezelf en professioneel gezien een grote meerwaarde voor jouw clienten en/of  jouw organisatie of bedrijf.

De opleiding op HBO+ niveau is voor professionals, zoals coaches, trainers, ambulant begeleiders, jeugd-en gezinswerker, therapeuten, hypnotherapeuten, onderwijspersoneel, organisatieadviseurs, loopbaanadviseurs, HRM adviseurs, directieleden, managers, verander- en projectmanagers, (bedrijf)maatschappelijk werkers, NLP-ers en voor hen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. Vooropleiding ìn coaching is aanbevolen, wees bereid om naar je eigen systeem van herkomst te kijken om te groeien tot wie je bent.

Download de Brochure   

Inhoud

Uitgangspunten voor deze opleiding 

* Elke communicatie start met een kader
* Jij bent zelf het instrument
* Grenzen stellen en in verbinding zijn
* Jij bent het model, het voorbeeld 
* Kwetsbaarheid tonen en je openstellen
* Zelfkennis-reflectie om te herkennen wat er speelt

Competenties die worden versterkt

* Communicatie en kaders kunnen stellen 
* Systemische vakkennis
* Zelfstandig inzichtsopstellingen inzetten
* Kunnen reflecteren op eigen handelen
* Systemische coachingstechnieken ontwikkelen
* Vertrouwen en innerlijke rust ontwikkelen
* Opstellingen zelfstandig begeleiden

Als referentie van een Jeugd- en gezinsprofessional die het systemisch werken dagelijks geïntegreerd toepast, geven we de naam van Floor Koreman; Orthopedagoog en Consultant, centrum Consultatie en Expertise(CCE); www.floorkoreman.nl

Opbouw van de opleiding

De opleiding op HBO+ niveau bestaat uit 12 dagen inclusief 'live'-oefendagen met externe gasten, wordt gegeven op het prachtige landgoed Bleijendijk. Een praktijk examen van 25 min maakt deel uit van deze opleiding. Naast de lesdagen zijn 20 uur intervisie verplicht. Ten aanzien van zelfstudie zijn drie boeken verplicht en adviseren wij om enkele boeken door te lezen. Deze intervisiebijeenkomsten worden onderling tussen deelnemers afgesproken en ingepland. Deze vooral praktische opleiding systemisch werken wordt ondersteund met de nodige theorie die de systemische vakkennis vergroot. Een handout wordt bij aanvang van elke lesdag uitgereikt waarbij je geacht wordt zelf veel aantekeningen te maken. Elke lesdag is als volgt opgebouwd:

 1. Feedbackronde/livecoaching op opgedane ervaringen en vragen
 2. Basishouding (leren voelen en verbinden) ontwikkelen en lichaamsgericht werken
 3. Theorie en demo's
 4. Lunch (koelkast en fornuis aanwezig)
 5. Oefeningen in groepen om je de systemische kennis eigen te maken
 6. Feedback - vragen - huiswerk
 7. Afsluiting plenair 

Klik op lees verder om het programma te lezen van de 12 lesdagen:

Uniek: Opleiding online

Kun je niet, of wil je niet live in een groep, wil je liever niet reizen naar de cursuslocatie of woon je in het buitenland? Ontdek dan de unieke Online opleiding systemisch werken met Familie- en organisatieopstellingen. Een volwaardige opleiding waarbij je zelf leert opstellen, zowel online- met voorwerpen als ook met representanten.

Online opleiding

Lees verder

Programma

De opleiding systemisch werken met familie- en organisatieopstellingen op HBO + niveau kent 12 bijeenkomsten met lessen, opdrachten en oefeningen. Je brengt eigen casussen in. Bovenal leer je echt opstellen. In de intervisie-bijeenkomsten ga je oefenen, feedback geven en veel leren.

Les  1: Ontwikkelen basishouding, demo en oefeningen

Les  2: kennismaken met systemisch werken, familieopstellingen, demo

Les  3: Natuurwetten deel 1, oefeningen

Les  4: Natuurwetten deel 2, oefeningen

Les  5: Individuele opstellingen

Les  6: Werken met delen

Les  7: Innerlijk kindwerk

Les  8: Organisatieopstellingen deel 1

Les  9 Organisatieopstellingen deel 2

Les 10: Kind en Gezin

Les 11 en 12; 'De inspirerende afsluitingsdagen zijn live-oefendagen met externe gasten: oefenen, demonstatie van het geleerde en afsluiting. Een praktijkexamen van ca. 25 minuten maakt hier onderdeel van uit.
De opleiding wordt met een feestelijk samenzijn afgesloten.

Praktijk staat in deze opleiding voorop; leidend zijn de boeken Familieopstellingen van Maries Ligtvoet, Bert Hellinger, Wiebe Veenbaas, Elmer Hendrix en Systemisch coachen en adviseren van Siebke Kaat en Antoon Kroon.
 

Inleiding Familieopstellingen en organisatieopstellingen: wat, hoe en waarom?

 • Wat zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen precies?
 • Vertrouwen en intuïtie ontwikkelen in het werken met personen en teams
 • Voorbereiding voor een familie-,  en organisatieopstelling: vragenlijsten
 • NLP: associëren, dissociëren, waarnemen, vragen, fair Witness

Essenties van Systemisch coachen, zakelijk en privé

 • De essentie van Systemisch werken met Familieopstellingen en organisatieopstellingen
 • Welke velden, personen en dynamieken doen allemaal mee in een opstelling?
 • Het onderbewustzijn van mensen en organisaties
 • Representatieve waarneming in coaching in plaats van (organisatie)advies
 • Het wetende veld

Meerwaarde van Ynnergymethode bij opstellingenwerk

 • Innerlijk kindwerk theorie en praktijk
 • Denken-voelen-doen én willen in balans
 • Heel worden; wat houdt dat precies in
 • Vergroten empathie en verbindend vermogen als coach

 

 

Basishouding als opsteller en systemisch coach

 • Systemische coachen vanuit fenomenologisch werken
 • Wat maakt een goede opsteller?
 • Verbinding met jezelf als opsteller
 • Leren inzetten van je eigen lichaam of voorwerpen als instrument 
 • Zelf het ‘niet weten’ uithouden
 • De oplossing is aanwezig in de vraagsteller; leren deze vrij te maken
 • (Organisatie)vraagstukken energetisch transformeren naar vitaliteit

Soorten opstellingen

Verschillende soorten opstellingen naar inhoud én werkwijze

 • Flitsopstellingen
 • Inzichtopstellingen
 • Helende opstellingen
 • Intrapersoonlijke opstellingen
 • Organisatieopstellingen
 • Individuele opstellingen met symbolen, blokjes en kussens
 • Relatie- en/of gezinsopstellingen
 • Gezondheidsopstellingen
 • Opstellingen voor  en met dieren
 • Keuzeopstellingen

Natuurwetten

De drie natuurwetten in mens en organisaties: theorie en praktijk
1 Ordening: het belang van de juiste positie en juiste ordening in het
    systeem. Neemt iedereen in het systeem de juiste positie in?
2 Het belang van het evenwicht tussen geven en nemen
   De balans tussen geven en nemen hoort te kloppen
3 Buitensluiting/verbinding
   Niemand van het systeem mag buitengesloten worden of er buiten       gaan staan. iedereen hoort erbij! In zowel de huidige generatie als         de voorgaande generaties.
- De drie natuurwetten in de praktijk herkennen en toepassen

Scherpzinnig waarnemen op systemische verschijnselen

 • Wat valt er allemaal te zien in het veld van het systeem?
 • Wat voel je zelf als opsteller en bij wie hoort dat?
 • De non-verbale communicatie van de ander leren lezen en te begrijpen door middel van de juiste vraagstelling
 • Waar ligt de grens tussen waarnemer zijn of zelf betrokken raken bij een opstelling.
 • Belangrijke systemische principes herkennen, kunnen benoemen en toepassen
 • Waarnemen en uitvragen zonder betekenis te geven

Verschillende soorten emoties

 • Het bestaan van primaire, secundaire en tertiaire emoties
  - Wat zijn primaire emoties?
  - Wat zijn secundaire emoties?
  - Wat zijn tertiaire emoties?
 • Het leren onderscheiden van deze emoties
 • Organisatieprocessen, interventies én emoties

Verschillende principes in systemisch werken

 • Kennen van de geschiedenis, zakelijk en privé
 • Oprichter/eigenaar bepaalt lot van een organisatie
 • Buigen voor het lot
 • Aanmatigend en ondermijnend gedrag 
 • De magische liefde van het kind
 • Loyaliteit en verantwoordelijkheid
 • Rituele en oplossende zinnen
 • Teruggeven van emotionele lasten
 • Verstrikkingen
  - Wat zijn verstrikkingen en wat willen zij laten zien?
  - Hoe ontstaan verstrikkingen?
  - Wat is er nodig om ze te ontkoppelen?
Werkwijze

Aanmelden

Meer informatie

Training

Meer informatie

Online e-Academy

Meer lezen
Aanmeld informatie

Het is mogelijk om je direct in te schrijven via de website met 5% online-boekingskorting voor de geaccrediteerde opleiding Familieopstellingen en organisatieopstellingen. Wil je vooraf meer informatie ontvangen of jouw vraag of probleem aansluit bij deze training dan bieden wij jou de volgende mogelijkheid om telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. Bij aanmelding online of op factuur gelden te allen tijde onze algemene voorwaarden.

Contact

Training informatie

De unieke geaccrediteerde opleiding op HBO-niveau is gericht op het ontwikkelen van een groter systemisch bewustzijn en het zelfstandig kunnen werken met familieopstellingen en organisatieopstellingen. Deze opleiding leert jou je eigen stijl te en tools te ontwikkelen, individueel of groepsgewijs. Je leert jezelf een basishouding te ontwikkelen, de diverse emoties (en dynamieken in organisaties) te onderscheiden en je kunt de drie natuurwetten herkennen en toepassen, privé en zakelijk. Omdat je continu met eigen cases werkt is deze zeer effectief. De theorie ondersteunt je praktijk in deze opleiding. Persoonlijke ontwikkeling maakt deel uit van deze opleiding die wordt afgesloten met een praktijkexamen. Hierin laat je zien dat je in staat bent een klant de juiste vraag te laten formuleren, de opstelling in te zetten en te begeleiden naar een inzicht, om deze vervolgens te beeindigen.

De opleiding wordt jaarlijks meermalen en op meerdere locaties gegeven door verschillende trainers van het Ynnergyteam:  Gerda Melsen, Kees Poot, Lotte Baerwaldt, Anne Huijbers,Floor van Kollenburg, Jan Busschers en Maries Ligtvoet. Aan elke opleiding zijn tenminste 2 trainers verbonden.

Contact

Online e-Academy informatie

Vanwege de Coronapandemie geven wij steun in moeilijke tijden!

Als ondersteuning van jouw proces bieden wij je de mogelijkheid om gebruik te maken van onze Ynnergy online. Met jouw unieke inlogcode kun je gratis in je eigen tempo gebruikmaken van 7 online lessen. Hierin helpen diverse (lichaamgerichte) oefeningen jou om meer rust, ontspanning en balans te ervaren. En leer jij je meer met je persoonlijke kracht te verbinden.

Love & light Academy

Ervaringen van anderen

Heel veel geleerd. Veel nieuwe inspiratie gekregen. Fijne mensen

Nicole H. - Manager Marketing & Sales -

Bekijk ervaring

Beste opleiding ever: Niemand heeft me ooit geleerd wie ik ben

Karel H. - Arts en fysiotherapeut-

Bekijk ervaring

Wij worden hier zo blij van

Yvonne C. - Projectleider wonen -

Bekijk ervaring

Beetje eng én confronterend. Maar alles met een traan en een lach. Super!

Klaas S en Pleun F.- Kindertherapeuten -

Bekijk ervaring

Enerverend en transformerend, heel veel geleerd. Vooral over mijzelf als mens. Vanuit SKJ aan deze opleiding begonnen en zet nu het systemisch werken in als POH-er, één op één met patiënten.

Ina K. - POH kind en gezin Huisartsartsenpraktijk -

Bekijk ervaring

Zorgvuldige en sensitieve begeleiding

Monique Rosier - Coach & Counselor -

Bekijk ervaring
Kosten

De kosten van deelname bedragen € 3.250,- inclusief verblijfskosten, water, koffie en thee, BTW vrijgesteld.  De 3 boeken van auteurs Maries Ligtvoet en Jan Busschers zijn inbegrepen. 
5 % online boekingskorting

Offerte

Veel cliënten volgen deze opleiding in het kader van hun uren duurzame inzetbaarheid of binnen hun persoonlijk ontwikkelingsbudget. Vraag naar de mogelijkheden voor vergoeding van de werkgever. Wij maken graag een maatwerkofferte voor je op. 

Contact

Vergoeding

Jij bent je zaak, werk harder aan jezelf dan aan je zaak! Naast Systemische skills en -bewustzijn ontwikkel jij je door deze opleiding ook als mens. Persoonlijke groei resulteert altijd in relationele en zakelijke ontwikkeling en een betere gezondheid. Je ontwikkelt competenties die je functioneren en communicatie versterkt! Vraag naar de mogelijkheden voor vergoeding van de werkgever.

Sinds 2022 is de fiscale aftrekbaarheid afgeschaft. Je kunt voor deze opleiding geen STAP meer aanvragen.

Meer over vergoedingen. 

Plaats & data

Klik op + voor de data:

Ynnergy - Vught (regio Den Bosch)
2024-1 Practitioner Tijden
8 maart (startdatum)
Vrijdagen 09:00 - 16:30
22 maart
Afsluitende dag zaterdag 09:00 - 16:30
12 april
18 mei
25 mei
21 juni
19 juli
30 augustus
27 september
11 oktober
15 november
23 november
Opmerking: Nog 4 plekken
Ynnergy - Bergen op Zoom
2024-2 Practitioner Tijden
17 mei (startdatum)
Vrijdagen 09:00 - 16:30
31 mei
7 juni
21 juni
30 augustus
13 september
11 oktober
8 november
29 november
13 december
10 januari
17 januari
Opmerking: Nog voldoende plek
Schrijf je direct in        Ik wil eerst kennismaken
Contact

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


* = Verplicht veld
Waarom Ynnergy
 • Hoge klantscore
 • Verandering gegarandeerd
 • Uniek helend proces
 • Persoonlijk en liefdevol
 • Ruim 20 jr ervaring
Persoonlijke contact

Heeft u nog vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

073 7515 075

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat klikt u op 'Alle cookies toestaan'.