Organisatieopstellingen

Dit Organisatieadvies & impuls fungeert als een ‘X-ray scan’ van de organisatie, dienst, afdeling of product. Een unieke methodiek op basis van systemisch werk. Voor een ondernemer telt het resultaat en dat verklaart meteen het succes van deze werkwijze. Deze methodiek is een groot goed geworden, zeker de laatste jaren als onderdeel van Business coaching binnensteeds meer organisaties. Ervaar jij een hindernis; Ynnergy helpt met o.a. organisatieopstellingen (maakt het verborgene zichtbaar) het thema of probleem ‘op te stellen’ en zo de (verborgen) dynamiek zichtbaar te maken zodat U ermee aan het werk kan! Succes verzekerd!

Mis je alignement of samenwerking in de organisatie of is er onvoldoende vertrouwen? Als professional heb jij de goede mensen en de juiste competenties aan boord en ervaar je dat toch niet alles lekker loopt? Als (eind)verantwoordelijke kun je er de vinger niet opleggen! Wat houdt de organisatie hierin tegen? Ontdek hoe in relatief korte tijd inzichten en impulsen mogelijk zijn waardoor persoonlijke effectiviteit werkelijk een hoger rendement oplevert. Laat je informeren over wat dit unieke organisatie advies & impuls voor jouw onderneming of afdeling kan betekenen.

Opstellingen; de snelste weg naar inzicht en resultaat

De kosten van een organisatieopstelling is afhankelijk van de vraag en de organisatiegrootte. Vraag naar de mogelijkheden een 'organisatieopstelling'op eigen locatie te laten doen. Ynnergy komt naar je toe! Indicatie voor MKB bedragen de kosten voor een organisatieadvies en impuls (op locatie) slechts € 950,- excl BTW.

Klik hier voor het nieuwste boek met praktische zaken over organistatieopstellingen.

"Problemen binnen je bedrijf snel inzichtelijk. Resultaat gegarandeerd"

“Wilt u meer informatie over *Organisatieopstellingen* neem vrijblijvend contact met ons op.”

'Master Scan' - Organisatieadvies & Impuls:

1. Intake en probleemstelling
Na een consult/intakegesprekken door Jan Busschers met de belangrijke ’beslissers’ in de organisatie, wordt een afspraak ingepland voor de zogenaamde ‘organisatieopstelling’. Deze kan op locatie plaatsvinden. Het grote verschil met andere methodieken/ technieken/rollenspelen is dat de probleemeigenaar of medewerkers maar ook de representanten niets hoeven ‘na te spelen’. Deze techniek maakt het onbewuste ‘helder’ zodat we met het verkregen bewustzijn tot handelen komen! Getriggerd?

2. Organisatieopstelling
Na een korte uiteenzetting over het probleem worden de representanten ‘opgesteld’ in de ruimte door de probleemeigenaar/cliënt. Dit kunnen verschillende mensen, afdelingen, directie maar ook producten zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk zonder praten en op intuïtieve wijze. Na het opstellen gaat de cliënt zitten en kijkt samen met medewerkers/directieleden vanaf dat moment als toeschouwer naar zijn of haar organisatiesysteem. Zodra het ‘systeem’ is opgesteld worden de representanten gevraagd naar hun zintuiglijke ervaringen, of zij (oog)contact (kunnen) hebben met andere representanten en of zij de zich willen bewegen etc. Géén cognitieve en mentale beoordelingen dus! Alles heeft betekenis, dus ook hoe mensen zich non-verbaal uitdrukken. De 3 ‘systemische’ wetten/principes zijn het kader voor de interpretatie van de signalen. Deze signalen verwijzen naar de werkelijke situatie……..

3. ”Probleemherkadering’ en Advies
Ter afsluiting van het adviestraject volgt een te plannen gezamelijke sessie waarin de inzichten worden besproken en de problemen herkaderd. Deze worden omgezet in uitdagingen en concrete doelen!

Speciale vormen van 'organisatieopstellingen'

Er is nog een aantal bijzondere opstellingsvormen, de Loopbaanopstelling en de Compententieopstelling. Krachtige instrumenten voor medewerker en HR manager om te gebruiken als belangrijke ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van loopbaanontwikkeling. Er zijn ook opstellingsvormen waarin strategische keuzes op het gebied van marketing, businessmodelling of productmanagement getest kunnen worden.

“Wil je meer informatie over *Organisatieopstellingen* neem vrijblijvend contact met ons op.”

Een organisatie is een systeem. Een goed functionerend systeem is organisch. De leden van een organisatie nemen vanuit andere systemen invloeden mee die de dynamiek binnen de organisatie mede bepalen.  (Lees meer over dynamiek en systemen: systemisch werk)

De zo vaak door leiders aangehaalde (en gewenste) scheiding tussen werk en privé is daarmee een welhaast onmogelijk te realiseren situatie. Waar mensen belast  mee zijn vanuit hun privédomein speelt (veelal onbewust) een rol in de dynamiek van de organisatie. Verstrikkingen vinden dus veelal niet hun oorzaak in de organisatie maar daarbuiten! Teruglopende omzetten of ondoelmatigheid kunnen het gevolg zijn. Een eye-opener?

De bestaande organisatieopstellingen

In een bestaande organisatie zijn er natuurlijk verstrikkingen die wel vanuit de organisatie, vaak uit het verleden daarvan, zijn ontstaan. Veel voorkomende voorbeelden zijn: nieuwe eigenaar versus de positie van de oprichter, het samenvoegen van teams en afdelingen bij een reorganisatie, of het aanstellen van nieuw management, een gemiste promotie van een medewerker.
De effecten van beslissingen en andere gebeurtenissen kunnen dus een behoorlijke impact hebben op de leden, hun relatie met elkaar en dus op de organisatie:  HET SYSTEEM. Belangrijk is om te weten dat een eventueel vertrek van leden van de organisatie hun invloed op het systeem allerminst verdwijnt!
Verstrikkingen

Verstrikkingen in organisaties uiten zich in de vorm van:

  • hoog verloop van personele bezetting en stijging daarvan;
  • hoog verzuimpercentage en stijging daarvan;
  • lage of dalende productiviteit en efficiency;
  • slechte sfeer onderling, veel conflicten;
  • telkens terugkerende fraude en frauduleuze handelingen;
  • moeizame wervingstrajecten die maar niet tot een succes komen;
  • moeizame invulling van management posities;

In een organisatieopstelling kunnen deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt worden en met behulp van krachtig werkende interventies verlicht of zelfs opgelost worden.

Niet alle zaken zullen in een organisatieopstelling kunnen worden behandeld. Een hoog opgelopen afdelingsconflict bijvoorbeeld zal niet in een opstelling kunnen worden neergezet met deelname van de afdelingsleden. Hier wordt dan voor een alternatieve, wellicht meer individueler aanpak gekozen.

Organisatieopstellingen kunnen ook ingezet worden om op strategisch en beleidsniveau scenario’s te testen. Er wordt dan gebruik gemaakt van hiertoe speciaal ontwikkelde opstellingsvormen.
Organisatieopstellingen met behulp van Ynnergy

Sceptisch? De vrees dat opstellingen een zweverig karakter hebben horen wij ook.
Ynnergy: ‘ Om In balans te zijn als mens en als medewerker goed te kunnen functioneren vraagt dan om evenwicht en van jou om met je beide benen stevig op de grond te staan’.

Als je echter met je beide benen op de grond blijft staan, kom je niet vooruit! Wat houdt jou tegen?

"De snelste weg naar succes is voor jou als ondernemer de beste weg "