blijvende verandering
helende opstellingen
persoonlijk en liefdevol
ruim 25 jr ervaring
9,3
Hoge klantscore

Privacy

Ynnergy, gevestigd aan de Vivaldistraat 35, 5216EK Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  www.ynnergy.nl Vivaldistraat 35 5216ek Den Bosch +31073 75 15 075

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ynnergy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:  
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
  deze website aan te maken of deze te wijzigen, in correspondentie en telefonisch of door het verrichten van een betaling voor een product van Ynnergy:
- Titel
- Telefoon
- Mobiel telefoonnummer 
- Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adresggevens 
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Verzekeringsgegevens (indien aanvullend verzekerd)
- Nationaliteit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ynnergy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ynnergy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ynnergy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ynnergy) tussen zit. Ynnergy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office, eigen Ceweb/CMS-systeem (geen persoonsgegevens), Autorespond met onderlinge logica omdat deze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van Ynnergy. Hierin zijn geen privacy-gevoelige data opgenomen en daarmee zijn er geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ynnergy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenminste 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens en personalia: bewaartermijn onbeperkt ten behoeve van mailings en toekomstige facturering tot het moment dat je expliciet vraagt om deze gegevens te verwijderen. De vragenlijsten in geschrift zoals jij deze aanlevert ten behoeve van de familieopstellingen, worden bewaard zolang als je bij ons in traject bent en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ynnergy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ynnergy gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ynnergy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ynnergy.nl. Ook is het mogelijk zelf je gegevens te veranderen door te klikken op de link: 'Mijn gegevens wijzigen' in de mail die je ontvangen hebt bij de aanmelding 'Ja, we houden contact' in mei 2018. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegegevensoverdraging door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ynnergy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ynnergy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 073 7515075 of via info@ynnergy.nl

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat klikt u op 'Alle cookies toestaan'.