mag liefde stromen in

kind, gezin en in de klas

Verandering gegarandeerd
Uniek helend proces
Persoonlijk en liefdevol
Ruim 20 jr ervaring
9,2
Hoge klantscore

4-daagse basisopleiding voor ouder, leerkracht en kindercoach

Inschrijven
Ben jij kindercoach of leef of werk je met kinderen, jongeren of gezinnen?

De Systemische basisopleiding voor ouder, leerkracht en kindercoach van Ynnergy is een korte opleiding waarin je eigen vragen inbrengt en de ruimte en mogelijkheid krijgt om kennis te maken met de basis van de magische systemische kindercoaching. Tijdens deze opleiding bekijken we de diverse invalshoeken en methodieken van het vak. Jij begrijpt wat systemische kindercoaching inhoudt, wat je ermee kunt en hoe je ouders en kinderen op een effectieve en prettige wijze kunt begeleiden.

Systemische kindercoaching helpt hulpverleners, kindercoaches, leerkrachten en ouders om diepere inzichten te verkrijgen in de achterliggende drijfveren van het kind. Deze opleiding is voor ieder die zich wil gaan bekwamen in systemisch werken bij kind- en gezinsgebonden vraagstukken.

Na de opleiding heb je direct concrete inzichten in de enorme mogelijkheden om kinderen en hun ouders te ondersteunen. Je maakt kennis met praktisch toepasbare technieken. 
Deze opleiding is geaccrediteerd door het SKJ met 17 PE pt (SJK211181).

                 

Vraag het STAP-budget aan             

 

Plaats & data        Contact   
 

Voor wie

Deze SKJ geaccrediteerde basisopleiding is bedoeld voor kindercoaches, kindertherapeuten, gezinswerkers. Leerkrachten en ouders zien wij ook als coachende begeleiders en deze zijn daarom ook van harte welkom in deze basisopleiding die vervolgd kan worden met de geaccrediteerde opleiding systemisch werken met Familieopstellingen. 

Deze basisopleiding maakt je enorm bewust. Het is vooral ervaren hoe effectief deze methodiek werkt aanvullend op jouw specialisme.
Deze opleiding is de ideale opmaat tot het volgen van leergang B: Practitioner familie- en organisatieopstellingen!

 

Wat deze basisopleiding je oplevert

 • Je leert systemisch kijken en denken
 • Je ontwikkelt inzicht over de 3 natuurwetten: juiste positie, balans geven-nemen, buitensluiting
 • Je gaat een begin maken met het leren herkennen van de 3 natuurwetten
 • Je ontwikkelt kennis over systemisch één-op-één werken met kinderen en gezinnen
 • Je gaat op verschillende manieren kennismaken met systemisch één-op-één werken met kinderen
 • Je gaat kennismaken met systemisch werken in groepen
 • Je kunt veiligheid en begrip voor kinderen gaan creëren
 • Je gaat definitief anders kijken naar gedrag van kinderen
 • Je gaat meer begrip voor gedrag van ouders en kind ontwikkelen
 • Je kunt zelf eenvoudige systemische principes gaan toepassen

Gratis e-book

Kinderen, ouders en veel leerkrachten hebben het zwaar. Er is nood aan hulp voor kinderen. 90.000 kinderen en gezinnen op de wachtlijst. Het gedrag van een kind zien wij als een signaal. Het is tevens een oproep voor de ouder om zich te ontwikkelen. Gedrag komt tot ca. 90 % voort uit onbewuste dynamieken, emoties en overtuigingen. Het wordt tijd om gedrag bij de kern te gaan aanpakken. Systemische kindercoaching helpt hulpverlener, kindercoach, leerkracht en ouder, diepe inzichten te verkrijgen in achterliggende drijfveren,  waardoor gedrag verandert, rust wordt ervaren en de liefde in een kind, gezin en klas kan stromen. De magie van deze manier van werken laat zich moeilijk uitleggen en is het beste te begrijpen door te ervaren. Dat het leidt tot verbluffende resultaten daar zijn alle deelnemers het over eens. 

 

Inhoud

We gaan vooral praktisch aan de slag in een vaste groep met de basisprincipes van systemisch werken vanuit Familieopstellingen volgens Bert Hellinger, de grondlegger. Deze principes gaan we koppelen aan het hier en nu aan de hand van real-life casussen van ouders en kinderen, leerkrachten en kindercoaches. 

Lees verder

Dag 1

09:00 Start training

 • Je krijgt een introductie in Systemisch Werken
 • Je ontwikkelt en leert over je basishouding t.a.v. het kind
 • Je leert het wetend veld ervaren
 • Je leert de 3 systemische natuurwetten
 • De eerste natuurwet : Ieder neemt de juiste positie in
 • Leren en ervaren theorie en praktijk tav juiste posities
 • Leren aan de hand van real life casuïstiek kind en gezin
 • Ervarend leren
 • Je krijgt huiswerk mee

16:30 Einde training

Dag 2

09:00 Start training

 • Je leert over de invloed van vorige generaties op het hele systeem
 • Werken aan de basishouding t.o.v. kind en klas
 • Je gaat het wetend veld ervaren
 • Je leert de systemische natuurwet: Balans tussen geven en nemen
 • Je leert de systemische natuurwet: Niks of niemand mag buitengesloten worden
 • Je maakt kennis met verschillende systemische rituelen en eenvoudige rituele zinnen
 • Je gaat zelf onder supervisie aan de slag met individueel systemisch werken met eenvoudige vraagstukken
 • Je gaat leren inzichten te benoemen
 • Je maakt kennis met systemisch werken met groepen
 • Leren aan de hand van real life casuïstiek 
 • Ervarend leren
 • Je krijgt huiswerk mee

16:30 Einde dag 2

Dag 3

09:00 Start training

 • feedback en vragen vanuit de eerdere lessen
 • Oefeningen basishouding in contact met het kind
 • Je gaat met de wet 'Ieder neemt eigen positie in' leren werken
 • Leren aan de hand van real life casuïstiek 
 • Demo's meerdere werkvormen systemisch werk: poppetjes, vloerankers en blokjes
 • Leren werken met vloerankers, poppetjes en blokjes
 • Leren werken met een kader
 • Eigen positiebepaling t.o.v. eigen gezin van herkomst
 • Vanuit opgedane kennis het kind  systemisch gaan waarnemen
 • Ervarend leren ahv eigen thema's en casuistiek eigen gezin
 • Je krijgt huiswerk mee

16:30 Einde dag 3

Dag 4

 09:00 Start training

 • feedback en vragen vanuit de eerdere lessen
 • Werken aan de basishouding t.o.v het kind en klas
 • Je gaat met de wetten 'Balans geven/nemen en de Buitensluiting  leren werken' met vloerankers, poppetjes en blokjes
 • Magische liefde van het kind uitleggen en loyaliteit van kinderen bij problemen van/tussen de ouders bijvoorbeeld scheiding
 • Leren aan de hand van real life casuïstiek 
 • Ervarend leren ahv eigen thema's en casuistiek eigen gezin en klas
 • Kleine oefeningen die leerkrachten kunnen doen in de klas
 • De theorie zal via de praktijk enorm verdiept worden
 • Uitreiking certificaat van deelname

16:30 Einde dag 4

 

Werkwijze

Aanmelden

Meer informatie

Training

Meer informatie

Online e-Academy

Meer lezen
Aanmeld informatie

Het is mogelijk om je direct in te schrijven via de website voor de 2-daagse basisopleiding systemisch kindercoach. Wil je vooraf meer informatie ontvangen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 073 7515075 of via deze link een mail sturen. Wij nemen dan contact met je op.

Training informatie

Deze basisopleiding systemisch kindercoach is een eerste start voor kindercoaches, leerkrachten, maatschappelijk werken, en begeleiders die met kinderen leven en werken. Deelnemers willen systemisch leren denken en werken. Ze willen verdiepen in kind- en gezinsproblematiek. De basisopleiding is gericht op het ontwikkelen van een groter systemisch bewustzijn op kindgebonden vraagstukken en (gedrags)problemen in het gezin en de klas. Deze basisopleiding leert je kijken naar onderliggende oorzaken. Met deze techniek ga je naar de kern van het probleem. Je leert jezelf een basishouding te ontwikkelen, de verschillende lagen in emoties te onderscheiden en je kunt de drie natuurwetten herkennen. Omdat je met real life casussen werkt is deze basisopleiding zeer effectief. Je gaat ervarend leren. Je gaat steeds meer je eigen plek in het systeem zien. Hoe jij die ervaart, heeft direct invloed op het kind. De theorie ondersteunt de praktijk in deze opleiding. Persoonlijke ontwikkeling maakt deel uit van deze opleiding. De opleiding wordt gegeven door 2 leden van het Systemisch Pedagogisch Team. Dit team bestaat uit zeer ervaren pedagogen, systemisch kindercoaches, systemisch begeleiders, leerkrachten en docenten. Allen opgeleid in het systemisch werken. Het is een initiatief van hoofdopleider en pedagoog Maries Ligtvoet. De basisopleiding wordt door velen vervolgd met de unieke geaccrediteerde opleiding systemisch werken met familieopstellingen op HBO-niveau. De opleiding is SKJ geaccrediteerd voor 17 PE punten bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd en de NOBCO.

Online e-Academy informatie

Vanwege de Coronapandemie geven wij steun in moeilijke tijden!

Als ondersteuning van jouw proces bieden wij je de mogelijkheid om gebruik te maken van onze Ynnergy online. Met jouw unieke inlogcode kun je gratis in je eigen tempo gebruikmaken van 7 online lessen. Hierin helpen diverse (lichaamgerichte) oefeningen jou om meer rust, ontspanning en balans te ervaren. En leer jij je meer met je persoonlijke kracht te verbinden.

Love & light Academy

Kosten

De kosten van deelname bedragen € 1190,- BTW vrijgesteld. Er geldt een online boekingskorting van 5%. Het boek van Maries Ligtvoet: Mag Liefde stromen is inbegrepen. Het online boek Familieopstellingen, de snelste weg naar de oplossing van ongrijpbare problemen, is ook inbegrepen. Dit is te downloaden via de website

Vergoeding

Fiscale aftrek van studiekosten en scholing wordt is afgeschaft in 2022.  Je kunt het STAP-budget aanvragen. Kijk voor alle info:

STAP-budget

Veel cliënten volgen deze basisopleiding ook in het kader van hun uren duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er mogelijkheden binnen persoonlijk ontwikkelingsbudgetten. Vraag naar de mogelijkheden voor vergoeding van de werkgever. Deze opleiding is SKJ geaccrediteerd. Neem hiervoor contact met ons op via 073 7515075. Persoonlijke groei resulteert altijd in relationele en zakelijke ontwikkeling en een betere gezondheid. Je ontwikkelt competenties die je functioneren op verschillende levensgebieden èn de communicatie versterkt! 

Meer over vergoedingen. 

Ervaringen

De ervaringen die we met ons Systemisch Pedagogisch Team hebben in het werken met ouders en kinderen, in groepen èn individueel, zijn legio. Wat er gebeurt als ouders systemisch leren kijken en denken en ernaar gaan handelen is ongekend. Kinderen kunnen op hun eigen plek komen en hun eigen leven gaan leven. We hebben veel ervaring in het systemisch werken met gezinnen, gescheiden gezinnen, samengestelde gezinnen, moeder-kind relatie, ouder-kind relatie, vader-kind relatie, broer-zus relatie, leerkracht-kind relatie, driehoek ouder-leerkracht-kind. Ook in de klas speelt veel meer dan we ons bewust zijn. Voor leerkrachten belangrijk om op deze systemische manier te gaan leren kijken naar het kind en zijn positie in de klas.
“Sinds we anders, op de systemische juiste plekken, aan tafel zijn gaan zitten, is het rustiger aan tafel geworden”
“Zoveel geleerd over de juiste positie van vader, moeder en kind”
“Heel veel geleerd over het innemen van mijn eigen positie als leerkracht en wat dat met de kinderen in de klas doet”
“De relatie met mijn ex-partner is verbeterd, waardoor het ook beter gaat met de kinderen”
“De pijn die er zat is doorvoeld, doorleefd en kon echt losgelaten worden
“Als ouders eigen verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun emoties, hoeven kinderen het niet meer te dragen”
“Ik ben als moeder gegroeid en daar doen mijn kinderen het goed op”

Plaats & data

Klik op + voor de data:

Ynnergy - Haaren (regio Den Bosch)
2023-1 Kindercoach Tijden
4 maart (startdatum)
09:00 - 16.30
11 maart
25 maart
1 april
Opmerking: Nog paar plekken
2023-2 Kindercoach Tijden
8 april (startdatum)
09:00 - 16.30
15 april
10 juni
24 juni
Opmerking: Nog voldoende plek
2023-3 Kindercoach Tijden
3 juni (startdatum)
09:00 - 16.30
17 juni
1 juli
8 juli
Opmerking: Nog voldoende plek
Schrijf je direct in        Ik wil eerst kennismaken
Contact

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


* = Verplicht veld
Waarom Ynnergy
 • Hoge klantscore
 • Verandering gegarandeerd
 • Uniek helend proces
 • Persoonlijk en liefdevol
 • Ruim 20 jr ervaring
Persoonlijke contact

Heeft u nog vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

073 7515 075

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat klikt u op 'Alle cookies toestaan'.