Teamcoaching

Mensen leveren in teamverband vaak betere prestaties dan alleen. Een prettige werksfeer, een omgeving met veiligheid, openheid en vertrouwen is voorwaardelijk. Vanuit de juiste rol en positie het gevoel te hebben een constructieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijke doelstelling en duidelijke eigen verantwoordelijkheden verhogen de motivatie om samen de gewenste resultaten te behalen.

De som der delen is kan meer zijn dan het geheel  

De teamcoaching van Ynnergy is doortastend, resultaatgericht, persoonlijk en bovenal praktisch van opzet. De coaches van Ynnergy behalen met dit programma in kort tijd verbluffende resultaten door het beste in mensen naar boven te halen en de kern van problemen op gebied van communicatie en samenwerking inzichtelijk te maken.

“Wil je meer informatie over *teamcoaching* neem vrijblijvend contact met ons op.”

Vraag naar de zakelijke mogelijkheden als je een opleiding of traject via de werkgever wilt.

"samen sterker, samen beter "